โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Over Load Relay) คืออะไร

โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Over Load relay) คืออะไร โอเวอร์โหลด (Over Load relay) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า เกินกำลังหรือป้องกันมอเตอร์ ไม่ให้เกิดการเสียหาย เมื่อมีกระแสไหลเกินพิกัด โดยมีส่วนประกอบภายนอกที่สำคัญ ของโอเวอร์โหลดรีเลย์ ดังนี้ 1. ปุ่มปรับกระแส(RC.A) 2. ปุ่มทริพ(TRIP) 3. ปุ่มรีเซ็ท(RESET) 4. จุดต่อไฟเข้าเมนไบมีทอล 5. จุดต่อไฟออกจากเมนไบมีทอล 6. หน้าสัมผัสช่วยปกติปิด(N.O.) 7. หน้าสัมผัสช่วยปกติเปิด(N.C.)   หลักการทำงาน โอเวอร์โหลดมี ขดลวดความร้อน (Heater) พันกับแผ่นไบเมทัล (Bimetal)(แผ่นโลหะผลิตจากโลหะต่างชนิดกัน) เชื่อมติดกัน เมื่อได้รับความร้อนแผ่นโลหะจะโก่งตัว ขดลวดความร้อนซึ่งเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟไปมอเตอร์ เมื่อกระแสไหลเข้าสูงในระดับค่าหนึ่ง ส่งผลขดลวดความร้อนทำให้แผ่นไบเมทัลร้อน และ โก่งตัว ดันให้หน้าสัมผัสปกติปิด N.C. ของโอเวอร์โหลดที่ต่ออนุกรมอยู่กับแผงควบคุมเปิดวงจร ตัดกระแสไฟฟ้า จากคอล์ยแม่เหล็กของคอนแทกเตอร์ ทำให้หน้าสัมผัสหลัก (Main Contact) ของคอนแทกเตอร์ ปลดมอเตอร์ออกจากแหล่งจ่าย ไฟ ป้องกันมอเตอร์ความเสียหาย จากไฟเกินได้   ชนิดของ Overload Relay โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบธรรมดา คือ เมื่อแผ่นไบเมทัลงอไปแล้วจะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิม เมื่อเย็นตัวลงเหมือนในเตารีด   โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบที่มีรีเซ็ท (Reset) คือ เมื่อตัดวงจรไปแล้ว หน้าสัมผัสจะถูกล็อกเอาไว้ ถ้าต้องการจะให้วงจรทำงานอีกครั้ง ทำได้โดยกดที่ปุ่ม Reset ให้หน้าสัมผัสกลับมาต่อวงจรเหมือนเดิม สัญลักษณ์ แบบมี […]

วิธีการเดินสายไฟเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นในการเดินสายไฟ ในงานติดตั้งหรืองานเดินสายไฟ ในบ้านหรืออาคารบางครั้ง เพื่อเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายเจ้าของอาคารหรือสถานที่ลงมือปฏิบัติเอง หากลงมือปฏิบัติโดยขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ทั้งในหลักการ หลักปฏิบัติ และ อุปกรณ์ที่ใช้เครื่องมือแล้วย่อมก่อให้เกิดอันตราย ในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นทางกลุ่มบริษัทฟอน จึงขอนำเสนอความรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้านอุปกรณ์ดังนี้ 1) สายไฟ อุปกรณ์นำกระแสไฟฟ้าให้จากแหล่งจ่ายไฟ ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า จนครบวงจร โดยอาจแบ่งสายไฟ ได้ตามลักษณะสายดังนี้ สายไฟฟ้าแบบเปลือย ไม่มีฉนวนหุ้ม เป็นสายขนาดใหญ่ ใช้กับงานไฟฟ้าแรงสูง ปัจจัยที่ไม่มีฉนวนคือ เพื่อเป็นการระบาย ความร้อน เนื่องจากจกระแสที่ไหลในสายเป็นไฟฟ้าแรงสูงและต้องส่งในระยะที่ไกลจากแหล่งผลิต สายแบบเปลือย ผลิตด้วยทองแดง และ สายแบบชนิดผสมอะลูมิเนียม  

อุปกรณ์ท่อในงานเดินไฟฟ้า (กลุ่มท่อโลหะ)

การใช้ท่อในงานไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตราย และความเสียหาย กับสายไฟฟ้าที่ใช้งาน และให้เหมาะสมกับการเดินสายในแต่ละพื้นที่ของงาน อุปกรณ์ท่อที่นิยมแบ่ง ได้ กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ วัสดุ ผลิตท่อที่เป็น ท่อโลหะ และ วัสดุท่อที่เป็นอโลหะ ซึ่งดังจะทำการยกตัวอย่างดังนี้ 1) ท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing) หรือ ท่อร้อยสาย EMT ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า ชนิดรีดร้อนหรือรีดเย็น หรือแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ผิวภายในเคลือบอีนาเมล ทำให้ผิวท่อเรียบทั้งภายใน และภายนอกท่อ และมีความมันวาว ข้อสังเกต ปลายท่อเรียบทั้ง 2 ด้าน ปลายแต่ละด้านไม่เป็นเกลียวมาตรฐานกำหนดให้ใช้ ตัวอักษรสีเขียวระบุชนิด โดยทั่วไปจะ เรียกกันว่าท่อ EMT มีขนาดตั้งแต่ 1/2″ – 2″ นิ้ว หรือถ้าใช้ บ้างช้างผู้ใช้งานจะเรียกหน่วยหุน  ความยาวท่อนละ 10 ฟุตหรือประมาณ 3 เมตร ดังรูป ลักษณะงานในการเดินท่อ ท่อ EMT ใช้ เดินลอยในอากาศ โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์งานท่ออื่น ๆ เช่นราง ซี , Clamp ประกับท่อ  สามารถทำการฝังในผนังคอนกรีต เพื่อความสวยงามในงานก่อสร้าง การดัดท่อชนิดนี้ใช้ bender ที่มีขนาดเท่ากับขนาดท่อ สำหรับท่อที่มีขนาดใหญ่ อาจใช้ข้อโค้งสำเร็จรูป (Elbow) ที่วางขายทั่วไปได้เช่น ข้อโค้ง 90 […]

อุปกรณ์ท่อในงานเดินไฟฟ้า (กลุ่มท่ออโลหะ)

กลุ่มท่ออโลหะในงานไฟฟ้า 1) ท่อพีวีซี (Poly Vinyl Chloride) 1.1) ทำด้วยพลาสติกพีวีซี ที่มีคุณสมบัติต้านเปลวไฟ แต่ข้อเสียคือขณะที่ถูกไฟไหม้จะมีก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อคนเราออกมาด้วย และไม่ทนต่อแสงแดด ทำให้ท่อกรอบเมื่อโดนแดดเป็นเวลานาน ที่ใช้ในงานไฟฟ้ามีสีเหลือง มีขนาดตั้งแต่ ½” – 4” นิ้ว และยาวท่อนละ 4 เมตร ดังรูป นอกจากท่อแล้วยังมี อุปกรณ์ เสริมที่ใช้ร่วมดังภาพเบื้องต้น

ตู้ควบคุมที่ใช้ในระบบไฟฟ้า

MDB. (Main distribution board) ตู้ MDB เป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก มี Main Circuit Breaker เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร มีแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยทั่วไปนิยมใช้ในอาคารที่มีขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟในปริมาณมาก “ หลักการทำงานของตู้สวิทซ์บอร์ด คือ การรับไฟที่ส่งมาจากการไฟฟ้า หรือ ต้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจึงจ่ายโหลดไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร  “ และเนื่องจากโดยส่วนมากขนาดของตู้ MDB จะมีขนาดใหญ่จึงนิยมวางบนพื้น ส่วนประกอบภายใน ของตู้สวิทซ์บอร์ด ภาพแสดงส่วนประกอบในตู้สวิทช์ บอร์ด 1 โครงตู้ (Enclosure) 2 บัสบาร์ (Busbar) 3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) 4 เครื่องวัดไฟฟ้า 5 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)


Post navigation