ระบบแสงสว่าง

ที่มา: เอกสารเผยแพร่ ภาคอุตสาหกรรม หมวดที่ 15 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ระบบแสงสว่าง (Lighting) 1. หลักการของเทคโนโลยี ความสว่าง (Illuminance: E) หมายถึง ปริมาณแสง ที่ตกกระทบบนพื้นผิว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยทั่วไปอาจเรียกว่าระดับความสว่าง (Lighting Level) จึงเป็นค่าที่บ่งบอกว่าพื้นที่นั้นๆ ได้รับแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร (lm/m2) หรือลักซ์ (Lux) นั่นเอง ส่วนหน่วยเดิมวัดเป็น ลูเมนต่อตารางฟุต หรือ ฟุตแคนเดิล (Foot-candle) โดย 1 ฟุตแคนเดิล เท่ากับ 10.764 ลักซ์สีของแสงในแต่ละช่วงเวลาของวัน เราสังเกตได้ว่าแสงแดดมีสีต่างกัน เช่นช่วงเช้าจะออกเหลือง ช่วงเที่ยงจะขาว และช่วงเย็นจะออกสีส้ม หรือสีของแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์จะอมเขียวหน่อยๆ สีของแสงไฟจากหลอดไส้จะออกสีส้ม นี่คือสีที่เราสังเกตได้ด้วยตาเปล่า  

อินเวอร์เตอร์ มิตซูบิชิ (Inverters Mitsubishi)

ใน บทความนี้ เรากลุ่มบริษัทฟอนฯ ใคร่ขอนำเสนออุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมชนิดนั้นคือ อินเวอร์เตอร์ (Inverters) กลุ่มบริษัทฟอนฯ ได้จัดจำหน่าย อินเวอร์เตอร์ (Inverters) ในหลากหลายแบรนด์ หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่นรวมถึง อินเวอร์เตอร์ มิตซูบิชิ (Inverters Mitsubishi) หรือ มิตซูบิชิ อินเวอร์เตอร์ (Mitsubishi inverter) อินเวอร์เตอร์ มิตซูบิชิ (Inverters Mitsubishi) เป็นที่รู้จักและใช้งานกันมาอย่างยาวนาน ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยการใช้งานที่ง่าย ราคาประหยัด และทรงประสิทธิภาพ ของ Mitsubishi inverter และรูปร่างขนาดเล็ก ทำให้ Mitsubishi inverter เป็นที่นิยมของคนทั่วโลก และ ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมของเมืองไทย จึงทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของวิศวกรเมืองไทย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก อินเวอร์เตอร์ (Inverters) กันก่อน Inverter คือ อะไร อินเวอร์เตอร์ (Inverters) เป็น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง หรือควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้า และความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับได้ อินเวอร์เตอร์ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ เช่น ระบบอินเวอร์เตอร์ก็มีหลายระบบ หลากหลายรูปแบบ หลายเอาต์พุต และสามารถนำใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากมาย อาทิเช่น 1. อินเวอร์เตอร์ระบบปรับเปลี่ยนดิวตี้ไซเคิล (ใช้มากในเครื่องเชื่อมและUPS) เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำรอง เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหลักเกิดขัดข้องขึ้น ที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดี คือ ตัว UPS หรือชื่อเต็มคือ […]