ความรู้พื้นฐานในงาน Heater การให้ความร้อน (พฤติกรรมของแสง)

ความรู้พื้นฐานในงาน Heater การให้ความร้อน (พฤติกรรมของแสง) แสง มีสมบัติทั้งคลื่น และอนุภาค พฤติกรรมของแสง เป็นพลังที่สามารถเคลื่อนที่ ในรูปของเคลื่อน มีช่วงความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 380-760 นาโนเมตร ช่วงความยาวคลื่นของพลังงานดังกล่าวทำให้เกิดการมองเห็นและ Spectrum ต่าง ๆ ช่วงของ Spectrum ที่ทำให้เกิดความร้อนได้ดีคือ ช่วงอินฟราเรด เมื่อรังสี(แสง) ตกกระทบวัตถุมีพฤติกรรมของแสงดังนี้ 1)สะท้อนกลับ 2) ทะลุวัตถุ 3)ถูกดูดกลืน   ความยาวคลื่นของแสงกับพฤติกรรม

หลักการในการเลือกใช้ Sensor

เราขอแนะนำหลักการในการเลือกใช้ Sensor ดังนี้ Sensor นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในควบคุมลำดับต้น ๆ เช่น ใช้ในการตรวจจับวัตถุ ในงานควบคุมคุณภาพของสินค้า การตรวจ เช็คระดับของเหลว เป็นต้น ฉะนั้นในการเลือกใช้ Sensor ให้เหมาะกับงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ สูงสุดจึงเป็นเรื่องสำคัญ บทความนี้ทาง บริษัท ในเครือ ฟอน ขอเสนอหลักการในการเลือกใช้ Sensor ดังนี้   1) ขนาดของวัตถุ เซนเซอร์ที่เลือกใช้ในการตรวจจับวัตถุ ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำแสง ขนาดพอเหมาะกับวัตถุ หากวัตถุมีขนาดเล็ก กว่าลำแสงอาจใช้ แผ่นจำกัดแสง เพื่อทำให้สามารถตรวจจับวัตถุได้ดีขึ้น

การดูแลรักษาวงจร PLC เบื้องต้น

การดูแลรักษาวงจร PLC เบื้องต้น ปัญหาที่เกิดใน อุปกรณ์ PLC บ้างครั้งที่เกิดขึ้น โดยที่โปรแกรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน คือ อุปกรณ์ ของ PLC ในความ เห็นส่วนตัวของผู้เขียน เอง มักมอง ว่าอุปกรณ์ PLC ที่เราใช้กันอยู่ เมื่อมีปัญหา แล้วมีการซ่อม แบบ Break Down Maintenance เสียแล้วค่อย ซ่อม ฉะนั้นการ การบำรุงรักษา อุปกรณ์ PLC เบื้องต้น จึงเป็นการเพิ่ม อายุการใช้งานของอุปกรณ์ PLC การทำความสะอาด อุปกรณ์ PLC เมื่อใช้นาน ๆ มักมีฝุ่นเกาะ หาก ไม่มีการทำความสะอาด ทำให้แผงวงจร และขั้วไฟฟ้าต่าง ๆ ทำงานได้ไม่ดี เต็มประสิทธิภาพ การทำความสะอาด ควรหาเวลาที่ไม่ได้ทำการผลิต ควรจัดทำแผนในการ Maintenance ให้สอดคล้องกับการผลิตอุปกรณ์ที่ ใช้ ทำความสะอาด ควรใช้ลมแรงดันกลางในการเป่าทำความสะอาดเพื่อไล่ฝุ่น ส่วนแผงวงจรอาจใช้ Contact Cleaner ใช้เพื่อทำความสะอาด

ระบบสัญญาณแจ้งเตือนผ่านอีเมล์

สัญญาณแจ้งเตือนระบบปฏิบัติงานผ่านอีเมล์สู่ศูนย์ควบคุมกลาง เราคงจะปฎิเสธไม่ได้ว่าการส่งสัญญาณเตือนในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ทางกลุ่มบริษัท FON จึงขอแนะนำชุดสัญญาณและวิธีการติดตั้งผ่านเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เบื้องต้น ซึ่งท่านสามารถสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริษัท FON ได้ทุกสาขา Network Monitor Signal Tower NHE-2F3 Network Monitor Signal Tower NHM-3FB NHE-3FB / NHM-3F8

วิธีการเดินสายไฟที่ถูกต้องภายในตู้ Consumer Unit

วิธีการเดินสายไฟที่ถูกต้องภายในตู้ Consumer Unit 1.     การต่อแบบมีเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นเมษ  สำหรับไฟ  1  เฟส –    สามารถป้องกันอันตรายจาไฟเกินและไฟช็อต –   ต้องติดตั้งสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วไฟดูดได้เบื้องต้น 2.      การต่อแบบมีเซอร์กิตเบรกเกอร์และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด  ทำหน้าที่เป็นเมนสำหรับไฟ  1  เฟส –    สามารถป้องกันอันตรายจากไฟเกินและไฟช๊อต –    สามารถป้องกันอันตรายการไฟรั่วไฟดูดได้  โดยจะป้องกันทุกๆ  วงจรที่ต่อผ่านอุปกรณ์ –    ต้องติดตั้งสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้า   เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วไฟดูดได้เบื้องต้น 3.    การต่อแบบมีเซอร์กิตเบรกเกอร์  ทำหน้าที่เป็นเมน   โดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด  แยกคุมวงจร สำหรับไฟ 1 เฟส –    สามารถป้องกันอันตรายจากไฟเหกินและไฟช๊อต –    สามารถป้องกันอันตรายจากไฟรั่วไฟดูดได้  โดยจะป้องกันเฉพาะวงจรที่ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว  ไฟดูดเท่านั้น –    การต่อวงจรในรูปแบบนี้ต้องเพิ่ม   Neutral  Terminal  แยก  อีก  1   ชุด* –    ต้องติดตั้งสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้า  เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วไฟดูด  ได้เบื้องต้น  สำหรับวงจรที่ไม่ผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด 4.    การต่อแบบมีเซอร์กิตเบรกเกอร์  ทำหน้าที่เป็นเมน  โดยมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่านสำหรับ 1  เฟส –    สามารถป้องกันอันตรายจากไฟเกินและไฟช๊อต –    สามารถป้องกันอันตรายเนื่องจากแรงดันเกินจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า  ช่วยลดความเสียหายอันเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย –    ต้องติดตั้งสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้า  เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วไฟดูดได้เบื้องต้น ข้อมูลอ้างอิง บริษัท เอบีบี จำกัด http://www.abb.co.th/homeprotections


Post navigation