ไมโครสวิตช์ (Micro switch)

ไมโครสวิตช์ (Micro switch)

เราจัดจำหน่ายไมโครสวิทช์, ไมโครสวิตซ์, ไมโครสวิทซ์, ไมโครสวิสซ์, ไมโครสวิสช์, ไมโคสวิทช์, ไมโคสวิตซ์, ไมโคสวิทซ์, ไมโคสวิสซ์, ไมโคสวิสช์ (Mico switch, Micro switchs)

เรามี Micro switch ให้เลือกมากมายหลายรุ่น

ไมโครสวิตช์ (Micro switch) สินค้าแบรนด์ TEND

* TEND MINI MICRO SWITCH

* TEND MICRO SWITCH (SEALED TYPE)

* TEND MICRO SWITCH (Two Double-Break)

* TEND MICRO SWITCH

 

tend-microswitch01

 

tend-macroswitch03

 

MINI MICRO SWITCH

TMV103-C,TMV163-C, TMV103-C/D , TMV163-C/D ,TMV213-C/D, TMV213-C , TMV1O3S-C/D , TMV163S-C/D, TMV213S-C/D, TMV104-C,TMV164-C, TMV104-C/D , TMV164-C/D, TMV214-C/D, TMV214-C ,TMV104S-C/D ,TMV164S-C/D ,TMV214S-C/D, TMV105-C,TMV165-C ,TMV105-C/D ,TMV165-C/D ,TMV215-C/D, TMV215-C, TMV105S-C/D, TMV165S-C/D, TMV215S-C/D, TMV106-C, TMV166-C , TMV106-C/D , TMV166-C/D , TMV216-C/D, TMV216-C, TMV106S-C/D , TMV166S-C/D , TMV216S-C/D, TMV100-C,TMV160-C, TMV100-C/D, TMV160-C/D, TMV210-C/D, TMV210-C,TMV100S-C/D , TMV160S-C/D, TMV210S-C/D, TMV101-C,TMV161-C , TMV101-C/D , TMV161-C/D , TMV211-C/D, TMV211-C , TMV101S-C/D , TMV161S-C/D ,TMV211S-C/DTMV102-C,TMV162-C, MV102-C/D , TMV162-C/D , TMV212-C/D, TMV212-C , TMV102S-C/D , TMV162S-C/D, TM 1300 (Z-15G-B) 15A 250VAC, TM 1300-2 20A 250V, TM1301 (Z-15GL-B)15A 250VAC , TM1301-2 20A 250 VAC, TM 1303 (Z-15GL2-B) 15A 250VAC, TM1303-2 20A 250VAC, TM 1305(Z-15GS-B) 15A 250VAC, TM 1305-2 20A 250VAC, TM 1306 (Z-15GD-B)15A 250VAC, TM 1306-2 20A 250VAC, TM 1307(Z-15GQ-B) 15A 250VAC , TM 1307-2 20A 250VAC, TM 1308(Z-15GQ22-B)15A 250 VAC , TM 1308-2 20A 250 VAC, TM1 1309(Z-15GQ21-B)15A 250VAC, TM 1309-2 20A 250VAC

 

MICRO SWITCH (SEALED TYPE)

TM 1300-1 (15A 250 VAC), TM 1301-1 (15A 250VAC) , TM 1303-1(15A 250VAC ),TM 1304-1(15A250VAC) , TM 1305-1(15A 250VAC), TM 1306-1 (15A 250VAC), TM 1307-1(15A 250VAC), TM 1308-1(15A 250VAC), TM 1309-1(15A 250VAC), TM 1300 -3 (20A 250VAC), TM 1301 -3 (20A 250VAC) , TM 1302 -3 (20A 250VAC) , TM 1303 -3 (20A 250VAC), TM 1304 -3 (20A 250VAC) , TM 1305-3 (20A 250VAC) , TM 1306 -3 (20A 250VAC), TM 1307-3 (20A 250VAC) , TM 1308 -3 (20A 250VAC) , TM 1309 -3 (20A 250VAC)

 

MICRO SWITCH (Two Double-Break)

TW-101A, TW-1012A, TW-1014A, TW-101B, TW-1012B, TW-1014B

 

MICRO SWITCH

TM1701, TM1701-2, TM1702, TM1702-2, TM1702, TM1702-2, TM1704, TM1704-2, TM1743, TM1743-2, TM1705, TM1705-2, TM1401, TM1401-2, TM1401-1, TM1401-3, TM1501, TM1501-2, TM15401-1, TM1501-3, TAP-X, TAP-Y, TAP-Z, TM1707, TM1709

 

กลุ่มบริษัทฟอนฯ ได้จัดจำหน่าย ไมโครสวิตช์ (Micro switch) ในรูปแบบต่างๆในหลากหลายแบรนด์ หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่นรวมถึง TEND สนใจสินค้า ไมโครสวิตช์ (Micro switch) ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง ทุกสาขา