TOGGLE SWITCH

ท็อกเกิ้ล สวิทช์, ท็อกเกิ้ลสวิตซ์, ท็อกเกิ้ลสวิทซ์, ท็อกเกิ้ลสวิสซ์, ท็อกเกิ้ลสวิสช์ ท็อคเกิ้ล สวิทช์, ท็อคเกิ้ลสวิตซ์, ท็อคเกิ้ลสวิทซ์, ท็อคเกิ้ลสวิสซ์, ท็อคเกิ้ลสวิสช์ ท็อกเกิ้น สวิทช์, ท็อกเกิ้นสวิตซ์, ท็อกเเกิ้นสวิทซ์, ท็อกเกิ้นสวิสซ์, ท็อกเกิ้นสวิสช์ ท็อคเกิ้น สวิทช์, ท็อคเกิ้นสวิตซ์, ท็อคเกิ้นสวิทซ์, ท็อคเกิ้นสวิสซ์, ท็อคเกิ้นสวิสช์ (TOGGLE SWITCHES)

เรามี TOGGLE SWITCH แบรนด์ TEND ให้เลือกมากมายหลายรุ่น

tend-toggel01

tend-toggel02

 

TO11B 2P10A (ON-OFF), T511B 2P 15A(ON-OFF), TOR11B 2P10A(ON-OFF SPRING RETURN),T511B 2P 10A (0N-OFF SRINT RETURN), TO12B 3P 10A (ON-OFF), T512B 3P15A(ON-ON), TOR12B 3P10A(ON-ON SPRING RETURN),T5R12B 3P 15A (ON-ON SPRING RETURN), TO13B 3P 10A (ON-OFF-ON), T513B 3P15A (ON-OFF-ON), TOR13B 3P10A (ON-OFF-ON SRING RETURN), T5R13B 3P15A (ON-OFF-ON SRING RETURN), TO21B 4P10A (ON-OFF), T521B 4P15A (ON-OFF),TOR21B 4P10A(ON-OFF SRING RETURN), T5R21B 4P15A (ON-OFF SPRING RETURN), TO22B 6P15A (ON-ON), T522B 6P15A(ON-ON), TOR22B 6P10A (ON-ON SPRING RETURN), T5R22B 6P15A (ON-ON SPRING RETURN), TO23B 6P10A (ON-OFF-ON), T523B 6P15A (ON-0N),TOR22B 6P10A (ON-ON SPRING RETURN), T5R22B 6P15A (ON-ON SPRING RETURN)

กลุ่มบริษัทฟอนฯ ได้จัดจำหน่าย ท็อคเกิ้น (TOGGLE SWITCH) ในรูปแบบต่างๆในหลากหลายแบรนด์ หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่นรวมถึง TEND สนใจสินค้า ท็อคเกิ้น (TOGGLE SWITCH) ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง ทุกสาขา