FOOT SWITCH ฟุทสวิชท์

FOOT SWITCH TEND

บริษัทเราจำหน่ายฟุตสวิทช์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือสวิชท์แบบเท้าเหยียบ/ใช้เท้าในการควบคุม มีฟุตสวิตซ์หลายแบบหลายรุ่นให้เลือก ฟุตสวิทซ์คุณภาพสูงมาตรฐานสากล และฟุตสวิสซ์ควบคุมของ Tend เราเป็นตัวแทนจำหน่าย Tend ฟุตสวิสช์  ถ้าท่านมองหาฟุดสวิทช์ เราขายฟุดสวิตซ์ราคาถูกและราคาสมเหตุสมผล ฟุดสวิทซ์มีหลายประเภท หากท่านต้องการฟุดสวิสซ์คุณภาพสูงแล้วล่ะก็ เราจำหน่ายฟุดสวิสช์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานชนาดเล้ก  หากท่านต้องการฟุทสวิทช์รุ่นใด ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงทั้งทางอีเมล์และโทรศัพท์ ทั้งสาขาชลบุรี ระยองและสมุทรปราการ  (Foot switches, Food switch, Food switches, Foof switch)

เรามี Foot switch ให้เลือกมากมายหลายรุ่น

สวิทช์เท้าเหยียบ (Foot switch) สินค้าแบรนด์ TEND

 

 

ตัวอย่างรหัสรุ่นที่เราจำหน่าย
TFS-101, TFS-102, TFS-103, TFS-104, TFS-105, TFS-106, TFS-201 , TFS-202 , TFS-203, TFS-302, TFS-304, TFS-305, TFS-306, TFS-402, TFS-404, TFS-405, TFS-406, TFS-502, TFS-602, TFS-604, TFS-605, TFS-606

กลุ่มบริษัทฟอนฯ ได้จัดจำหน่าย ฟุตท์สวิทช์ (Foot switch) ในรูปแบบต่างๆในหลากหลายแบรนด์ หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่นรวมถึง TEND สนใจสินค้า ฟุตท์สวิทช์ (Foot switch) ติดต่อเราได้ทุกช่องทาง ทุกสาขา