TOSHIBA

ผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้าโรงงานมาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ปลั๊ก , เต้ารับ

Plug, Connector, Receptacle, Surface, Receptacle

ปลั๊กยางตัวผู้กันน้ำ มีแคล้มรัด

TOSHIBA

ผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้าโรงงานมาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ปลั๊ก , เต้ารับ

Plug, Connector, Receptacle, Surface, Receptacle

ปลั๊กยางตัวผู้กันน้ำ มีแคล้มรัด

รุ่น

(Model)

Details

Rated

Current/Voltage

DH1512E ปลั๊กยางตัวผู้ มีแคล้มรัด 2P 3W 15A 125V
DH2523 ปลั๊กยางตัวผู้ มีแคล้มรัด 3P 3W 20A 250V
DH2523E ปลั๊กยางตัวผู้ มีแคล้มรัด 3P 4W 20A 250V
DH2533 ปลั๊กยางตัวผู้ มีแคล้มรัด 2P 3W 30A 250V
DH2533E ปลั๊กยางตัวผู้ มีแคล้มรัด 3P 4W 30A 250V

toshiba01

เต้ารับยางกลางทางกันน้ำ มีแคล้มรัด

รุ่น

(Model)

Details

Rated

Current/Voltage

DH7512E เต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 2P 3W 15A 125V
DH7523 เต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 3P 3W 20A 250V
DH7523E เต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 3P 4W 20A 250V
DH7533 เต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 2P 3W 30A 250V
DH7533E เต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 3P 4W 30A 250V

toshiba02

เต้ารับฝัง

รุ่น

(Model)

Details

Rated

Current/Voltage

DC2552E เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 2P 3W 15A 125V
DC 2573N เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 3P 3W 20A 250V
DC 2574N เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 3P 4W 20A 250V
DC 2693 เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 2P 3W 30A 250V
DC 2694 เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 3P 4W 30A 250V

toshiba03

เต้ารับลอย

รุ่น

(Model)

Details

Rated

Current/Voltage

DC 2173 เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 2P 3W 15A 125V
DC 2183 เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 3P 3W 20A 250V
DC 2184 เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 3P 4W 20A 250V
DC 2193 เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 2P 3W 30A 250V
DC 2194 เต้ารับฝัง มีแคล้มรัด 3P 4W 30A 250V

toshiba04

TOSHIBA

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ( ชนิดเกลียว )

toshiba05

รหัส

สินค้า

ขนาด

(วัตต์)

ทดแทนหลอดไส้(ขนาดวัตต์)

ประเภทสี

อุณหภูมิสี

ค่าความสว่าง

ขั้ว ชนิด

เส้นผ่านศูนย์กลาง

(มม)

ความยาว(มม)

อายุการใช้งาน
EFS8D/65

8

50

เดย์ไวท์

6500

520

E27

เกลียว

48.0

95.0

6,000

EFS8L/27

8

50

วอร์มไวท์

2700

520

E27

เกลียว

48.0

95.0

6,000

EFS14D/65

14

80

เดย์ไวท์

6500

900

E27

เกลียว

48.0

104.0

6,000

EFS14L/27

14

80

วอร์มไวท์

2700

1000

E27

เกลียว

48.0

104.0

6,000

EFS18D/65

18

100

เดย์ไวท์

6500

1050

E27

เกลียว

55.0

115.0

6,000

EFS18L/27

18

100

วอร์มไวท์

2700

1290

E27

เกลียว

55.0

115.0

6,000

EFS22D/65

22

115

เดย์ไวท์

6500

1380

E27

เกลียว

55.0

122.0

6,000

EFS22L/27

22

115

วอร์มไวท์

2700

1550

E27

เกลียว

55.0

122.0

6,000

EFS28D/65

28

135

เดย์ไวท์

6500

1700

E27

เกลียว

65.0

159.0

6,000

EFS28L/27

28

135

วอร์มไวท์

2700

1870

E27

เกลียว

65.0

159.0

6,000

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ( ชนิดทรงตะเกียบ 2 แกน )

toshiba06

รหัส

สินค้า

ขนาด

(วัตต์)

ทดแทนหลอดไส้(ขนาดวัตต์)

ประเภทสี

อุณหภูมิสี

ค่าความสว่าง

ขั้ว ชนิด

เส้นผ่านศูนย์กลาง

(มม)

ความยาว(มม)

อายุการใช้งาน
EFD11D/65-E32U

11

60

เดย์ไวท์

6500

570

E27

2U

45

141.0

6,000

EFD11L/27-E32U

11

60

วอร์มไวท์

2700

620

E27

2U

45

141.0

6,000

EFS13D/65-

E32U

13

65

เดย์ไวท์

6500

710

E27

2U

45

168.0

6,000

EFS13L/27-

E32U

13

65

วอร์มไวท์

2700

810

E27

2U

45

168.0

6,000

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ( ชนิดทรงตะเกียบ )

toshiba07

รหัส

สินค้า

ขนาด

(วัตต์)

ทดแทนหลอดไส้(ขนาดวัตต์)

ประเภทสี

อุณหภูมิสี

ค่าความสว่าง

ขั้ว ชนิด

เส้นผ่านศูนย์กลาง

(มม)

ความยาว(มม)

อายุการใช้งาน

EFD5D/65-E

5

25

เดย์ไวท์

6500

220

E27

2U

38.0

104

6,000

EFD5L/27-E

5

25

วอร์มไวท์

2700

250

E27

2U

38.0

104

6,000

EFD9D/65-E3U

9

50

เดย์ไวท์

6500

510

E27

2U

45.0

125

6,000

EFD9L/27-E3U

9

50

วอร์มไวท์

2700

560

E27

2U

45.0

125

6,000

EFD13D/65-E3U

13

70

เดย์ไวท์

6500

710

E27

2U

45.0

135

6,000

EFD13L/27-E3U

13

70

วอร์มไวท์

2700

810

E27

2U

45.0

135

6,000

EFD18D/65-E3U

18

100

เดย์ไวท์

6500

1000

E27

2U

45.0

145

6,000

EFD18L/27-E3U

18

100

วอร์มไวท์

2700

1100

E27

2U

45.0

145

6,000

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ( ชนิดทรงลูกแพร์ )

toshiba08

รหัส

สินค้า

ขนาด

(วัตต์)

ทดแทนหลอดไส้(ขนาดวัตต์)

ประเภทสี

อุณหภูมิสี

ค่าความสว่าง

ขั้ว ชนิด

เส้นผ่านศูนย์กลาง

(มม)

ความยาว(มม)

อายุการใช้งาน

EFA7D/65-E

7

40

เดย์ไวท์

6500

400

E27

2U*

 

62

134

6,000

EFA7L/27-E

7

40

วอร์มไวท์

2700

430

E27

2U*

62

134

6,000

EFA9D/65-E

9

45

เดย์ไวท์

6500

440

E27

2U*

62

134

6,000

EFA9L/27-E

9

45

วอร์มไวท์

2700

480

E27

2U*

62

134

6,000

EFA13D/65-E

13

65

เดย์ไวท์

6500

650

E27

2U*

68

147

6,000

EFA13L/27-E

13

65

วอร์มไวท์

2700

710

E27

2U*

68

147

6,000

*ทรงลูกแพร์

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ( ชนิดทรงตะเกียบ 4 แกน )

toshiba09

รหัส

สินค้า

ขนาด

(วัตต์)

ทดแทนหลอดไส้(ขนาดวัตต์)

ประเภทสี

อุณหภูมิสี

ค่าความสว่าง

ขั้ว ชนิด

เส้นผ่านศูนย์กลาง

(มม)

ความยาว(มม)

อายุการใช้งาน

EFD30D/65-E4U

30

150

เดย์ไวท์

6500

1700

E27

4U

54

170

6,000

EFD30L/27- E4U

30

150

วอร์มไวท์

2700

1800

E27

4U

54

170

6,000

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TOSHIBA”